Ukoliko odaberete u izborniku neku drugu valutu prikaza cijene proizvoda a ne hrvatske kune:

Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji teretimo vašu kreditnu karticu dobiva se konverzijom cijene u eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate s Vaše kreditne kartice, isti se iznos pretvara u Vašu lokalnu valutu prema važećem tečaju kartičnih udruga. Kao rezultat takvih konverzija postoji mogućnost blage razlike od originalne cijene navedene na našim web stranicama.