Povrat robe i novca

Korisnik (kupac) proizvoda ima pravo vratiti kupljenu robu u roku od 7 dana od datuma primitka robe ne navodeći posebne razloge. Time se smatra da je i Ugovor na daljinu raskinut jednostrano. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora.

Unatoč tome, voljeli bi da navedete razloge povrata robe kako bi unaprijedili svoje poslovanje.

Iznimno, kupac NEMA pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju:

  • ako se roba ne nalazi u originalnoj ambalaži, ako je roba korištena, ako je roba otvarana, oštećena ili nedostaju dijelovi.
  • pružanje usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka u kojem je kupac imao pravo tražiti raskid ugovora
  • prodaju proizvoda izrađenih na temelju kupčeve specifikacije i/ili proizvoda izrađenih isključivo za kupca

Kupac je u slučaju raskida dužan izvršiti povrat proizvoda o svom trošku s time da proizvod mora biti neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini te u originalnoj neoštećenoj ambalaži, u protivnom kupac gubi pravo na raskid.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Kupac proizvod može vratiti poštom (dostavom) na adresu: 

Nardus Beauty jdoo

Vlaška 79 ( u dvorištu)

10 000 Zagreb, 

Hrvatska

Uplaćeni novac vraćamo kupcu na račun u roku od 14 dana od trenutka primitka vraćene robe. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.