Trajanje – 4+1 dan od 9,30 do 17h

Uvjeti: namijenjeno svima

Sadržaj: - teoretski i praktični dio

 • Organizacija rada budućeg tehničara
 • Osnove anatomija
 • Osnove fiziologije
 • Osnove dermatologije
 • Njega problematični noktiju i stopala
 • Konzultacije s klijentom i kontraindikacije
 • Profesionalna dezinfekcija ruku i sterilizacija
 • Poznavanje pribora i materijala
 • Zaštita na radu
 • SPA pedikura
 • Tretmanska pedikura
 • Ekspres pedikura
 • Praktična nastava

 

Cijena: 5.000,00 kn

Ispit: usvojena znanja ocjenjivati će se kroz praktičnu radionicu i pismeni ispit.

Pribor i materijal za rad: pribor i materijal za rad na tečaju uključeni u cijenu.