Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Nardus Beauty j.d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između kupca (korisnika) i Nardus Beauty j.d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Korištenje usluga kupvanja na www.nardus.com.hr/www.beautyforyou.com.hr internet trgovine odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Nardus Beauty j.d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem web trgovine www.nardus.com.hr/www.beautyforyou.com.hr uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem internet stranice ili mailom.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Nardus Beauty j.d.o.o na jedan od slijedećih načina:

  • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik www.nardus.com.hr/www.beautyforyou.com.hr, ili
  • odabirom plaćanja i potvrdom primljene narudžbe / ponude mailom
  1. a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
  2. b) Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
  3. c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Nardus Beauty j.d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

POVRAT ROBE I NOVCA

Korisnik (kupac) proizvoda ima pravo vratiti kupljenu robu u roku od 7 dana od datuma primitka robe ne navodeći posebne razloge. Time se smatra da je i Ugovor na daljinu raskinut jednostrano. Izjavu o raskidu ugovora kupac je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora.

Unatoč tome, voljeli bi da navedete razloge povrata robe kako bi unaprijedili svoje poslovanje.

Iznimno, kupac NEMA pravo na jednostrani raskid Ugovora u slučaju:

  • ako se roba ne nalazi u originalnoj ambalaži, ako je roba korištena,ako je roba otvarana ili oštećena ili nedostaju dijelovi.
  • pružanje usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak kupca, započelo prije isteka roka u kojem je kupac imao pravo tražiti raskid ugovora
  • prodaju proizvoda izrađenih na temelju kupčeve specifikacije i/ili proizvoda izrađenih isključivo za kupca

Kupac je u slučaju raskida dužan izvršiti povrat proizvoda o svom trošku s time da proizvod mora biti neoštećen, nekorišten i u nepromijenjenoj količini te u originalnoj neoštećenoj ambalaži, u protivnom kupac gubi pravo na raskid.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

Kupac proizvod može vratiti poštom (dostavom) na adresu: Nardus Beauty j.d.o.o., Vlaška 79 ( u dvorištu), 10 000 Zagreb, Hrvatska

Uplaćeni novac vraćamo kupcu na račun u roku od 14 dana od trenutka primitka vraćene robe. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.